Choď na obsah Choď na menu

2-Vtáky

Holub plúžik

Datum: 24. 6. 2018
Fotografií: 1
Zložiek: 0

Holub hrivnák

Datum: 24. 6. 2018
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Sýkorka chochlatá (Lophophanes cristatus)

Datum: 7. 1. 2018
Fotografií: 5
Zložiek: 0

Drozd čierny ( Turdus merula)

Datum: 19. 11. 2017
Fotografií: 3
Zložiek: 0

Bažant obyčajný (Phasianus colchicus)

Datum: 22. 1. 2017
Fotografií: 21
Zložiek: 0

Hrdlička poľná ( Streptopelia turtur)

Datum: 28. 5. 2016
Fotografií: 4
Zložiek: 0

Kuvičok vrabčí

Datum: 5. 4. 2016
Fotografií: 5
Zložiek: 0

Kačica divá

Datum: 28. 3. 2016
Fotografií: 8
Zložiek: 0

Orol skalný ( Aquila chrysaetos)

Datum: 30. 11. 2015
Fotografií: 32
Zložiek: 0

Orešnica perlavá

Datum: 24. 11. 2015
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

Datum: 14. 10. 2014
Fotografií: 10
Zložiek: 0

Krkavec čierny (Corvus corax)

Datum: 8. 3. 2012
Fotografií: 10
Zložiek: 0

Ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

Datum: 8. 3. 2012
Fotografií: 3
Zložiek: 0

Brhlík lesný (Sitta europaea)

Datum: 8. 3. 2012
Fotografií: 7
Zložiek: 0

Straka čiernozobá (Pica pica)

Datum: 11. 2. 2012
Fotografií: 8
Zložiek: 0

Včelárik zlatý (Merops apiaster)

Datum: 5. 2. 2012
Fotografií: 47
Zložiek: 0

Volavka biela (Argeta alba)

Datum: 5. 2. 2012
Fotografií: 10
Zložiek: 0

Hýľ lesný (Pyrrhula pyrrhula)

Datum: 5. 2. 2012
Fotografií: 3
Zložiek: 0

Vrabec poľný(Passer montanus)

Datum: 5. 2. 2012
Fotografií: 6
Zložiek: 0

Pôtik kapcavý (Aegolius funereus)

Datum: 18. 1. 2012
Fotografií: 3
Zložiek: 0

Výr skalný (Bubo bubo)

Datum: 18. 1. 2012
Fotografií: 7
Zložiek: 0

Myšiak hôrny(Buteo buteo)

Datum: 18. 1. 2012
Fotografií: 137
Zložiek: 0

Rybárik riečny (Alcedo atthis)

Datum: 21. 9. 2011
Fotografií: 18
Zložiek: 0

Kôrovník dlhoprstý ( Certhia familiaris)

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Stehlík čížavý (Carduelis spinus)

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 13
Zložiek: 0

Sýkorka belasá (Parus caeruleus)

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 10
Zložiek: 0

Stehlík zelený (Carduelis chloris)

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 11
Zložiek: 0

Glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes )

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 11
Zložiek: 0

Plamienka driemavá (Tyto alba)

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 8
Zložiek: 0

Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 50
Zložiek: 0

Ďateľ veľký – (Dendrocopos major)

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 32
Zložiek: 0

SOJKA ŠKRIEKAVÁ (Garrulus glandarius)

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 27
Zložiek: 0

SOVA LESNÁ (Strix aluco)

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 15
Zložiek: 0

SÝKORKA BIELOLÍCA (Parus major)

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 27
Zložiek: 0

STEHLÍK PESTRÝ(Carduelis carduelis)

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 6
Zložiek: 0

BOCIAN BIELY (Ciconia ciconia)

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 11
Zložiek: 0

VOLAVKA POPOLAVÁ (Ardea cinerea)

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 13
Zložiek: 0

BOCIAN ĆIERNY (Ciconia nigra)

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 3
Zložiek: 0

ĎAŤEL ČIERNY (Dryocopus martius)

Datum: 28. 2. 2011
Fotografií: 2
Zložiek: 0